Kiểm soát chặt chẽ hoạt động thu mua phế liệu từ nước ngoài

0

Kiểm soát nhập khẩu phể liệu  là một trong những nội dung quan trọng tại Nghị quyết số 35/NQ-CP về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường mà Chính phủ ban hành ngày 18-3.

kiem-soat-thu-mua-phe-lieu-nuoc-ngoaiHải quan TP.HCM kiểm tra lô hàng phế liệu nhập khẩu vi phạm về môi trường. Ảnh: T.Hòa

Theo đó, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp gồm: Tăng cường công tác bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công nghiệp; nâng cao chất lượng thẩm định yêu cầu bảo vệ môi trường trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển.

Chú trọng bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản; tập trung khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường nông thôn, làng nghề; chỉ đạo quyết liệt, từng bước khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại các thành phố lớn và các lưu vực sông.

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động thu mua phế liệu từ nước ngoài; ngăn chặn có hiệu quả sự suy thoái của các hệ sinh thái, suy giảm các loài và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường.

Cụ thể, Nghị quyết yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công nghiệp; xử lý nghiêm các DN vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ hoạt động hoặc cấm hoạt động theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng.

Phải kiểm soát chặt chẽ hoạt động thu mua phế liệu từ nước ngoài, trong đó, triển khai đầy đủ các nội dung của Công ước Basel về kiểm soát chất thải xuyên biên giới và việc tiêu hủy chúng; tăng cường trao đổi thông tin, chủ động ngăn ngừa có hiệu quả việc vận chuyển chất thải vào Việt Nam.

Nghị định cũng nêu rõ, các cơ quan chức năng cần tập trung hoàn thiện các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phế liệu được phép NK; xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành hữu hiệu trong kiểm soát hoạt động NK phế liệu. Bên cạnh đó, rà soát, bổ sung các quy định về kiểm soát chặt chẽ hoạt động tạm nhập, tái xuất và xuất, NK phế liệu ngay từ giai đoạn cấp phép…

Share.

Comments are closed.